Script: /index.php?ID=10
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2162941','2017-11-18','54.224.187.45','hgbftvj8a9p0l3i59oco0rie26')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Technológie
HomePrint version English version

Technológie


Primárna výroba
     Výroba penového hliníka práškovou metalurgiou
     Príprava a použitie kryogénnych médií (hélium a dusík)
    
Technológie sekundárneho spracovania
• Odlievanie
     Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov
     Liatie do piesku
     Vysokotlakové liatie
• Tvárnenie
     Kovanie
     Tvárnenie plechov
     Valcovanie
Obrábanie
     Frézovanie
     Vŕtanie
Technológie spracovania polymérov

Povrchové úpravy
• Tepelné spracovanie
     Cementovanie a karbonitridovanie
     Nitridovanie
     Plameňové a indukčné kalenie
• Povlakovanie
     Techniky depozície tenkých vrstiev
          CVD - chemické nanášanie z pár
          PVD - fyzikálna depozícia z pár
     Eloxovanie
     Galvanické povlakovanie
     Plazmové striekanie povlakov

Spájanie materiálov

• Zváranie
     Zváranie plameňom
     Ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou
     Zváranie taviacou sa elektródou v ochrane plynu (MIG/MAG)
     Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu TIG
     Laserové zváranie
     Odporové zváranie
     Plazmové zváranie
     Elektrónolúčové zváranie
     Trecie premiešavacie zváranie
Spájkovanie
     Bezolovnaté spájkovanie
• Lepenie

Delenie materiálov
     Rezanie plameňom – rezanie kyslíkom
     Rezanie plazmou
     Rezanie laserom
     Rezanie vodným lúčom
     Rezanie pílovým kotúčom

Rýchle prototypovanie
     Laserová stereolitografia