HomePrint version English version

Ni zliatiny na báze Ni-Cr


Nikel vytvára s chrómom početné zliatiny. Pre ich odolnosť proti korózii si našli široké použitie v chemickom a potravinárskom priemysle a pre schopnosť vykazovať pevnosť do teplôt 1200°C u výrobcov pecí a prístrojov pre vysoké teploty. Typicky obsahujú Ni, Cr a súčasne Fe. Chróm zvyšuje odolnosť proti oxidácii a korózii vytváraním vrstvy Cr2O3 na povrchu.

Zloženie
Ni+ (10-30)% Cr+(0-10)% Fe

Vlastnosti
PDF ikonka

Odporové zliatiny - sú zliatiny typu Ni - Cr s obsahom 80 % Ni a 20 % Cr. Sú dostatočne tvárne pre výrobu drôtov a tyčí, pre topné odpory do teploty 1150°C.
Termočlánkové zliatiny - medzi najznámejšie zliatiny patrí tzv. Hoskinsov termočlánok, ktorý je tvorený dvojicou nikel-chróm (Ni 80 Cr 20). Je použiteľný do 900°C. Podobne je to termočlánok typu chromelalumel (10 % Cr, 87 % Ni) + (94,4 % Ni, 2 % Al).

Typické použitie
Ohrievacie telesá, bi-metalické prúžky, termočlánky, prístroje na prípravu jedál, v chemickom priemysle.

NiCr zliatiny
Literatúra
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.
• Myer, K.: Mechanical Engineers´ Handbook. 3rd ed., John Willey 2006.
• Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J.: Lexikon technických materiálů. Verlag Dashöfer.


Linky svet    Linky Slovensko    

Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií