HomePrint version English version

Wolfrám


Čistý wolfrám je pozoruhodný pre svoju vysokú teplotu tavenia 3400°C, čo je veľkou nevýhodou pri spracovávaní, ale výhodou pre použitie za vysokých teplôt. Spracovanie wolfrámu je možné cestou práškovej metalurgie. Vysoká teplota tavenia je dôvodom vynikajúcej odolnosti proti tečeniu až do 1400°C (maximálna pracovná teplota). Pre súčiastky, ktoré nie sú mechanicky zaťažené, je možné použiť wolfrám aj pri oveľa vyšších teplotách.

Zloženie
>99%W

Žiarovka

Vlákno žiarovky je z čistého wolfrámu, predžhavená fotografická žiarovka pracuje pri 2200°C. Elektródy zapaľovacej sviečky, tiež z wolfrámu, musia prežiť v spaľovacej komore a tolerovať iskrový výboj 100 krát za sekundu.

Vlastnosti
PDF ikonka


Wolfrám je ťažký, relatívne drahý a ťažko spracovateľný, jeho použitie je často poslednou možnosťou v núdzi. Väčšina aplikácií využíva jeho veľmi vysokú teplotu tavenia (zapaľovacie elektródy a vlákna žiaroviek), výnimočnú pevnosť v ťahu wolfrámového drôtu (spevňovacie vlákna kovových a polymérových matríc kompozitov) alebo jeho veľmi vysokú hustotu. Kvôli ťažkostiam so spracovaním je wolfrám obyčajne dostupný len vo forme drôtov, tyčí alebo platní.

Technické poznámky
Wolfrám sa vyrába chemickou cestou, výsledkom ktorej je wolfrám vo forme prášku. Prášok sa potom lisuje, speká a kujú sa z neho tyče, z ktorých sa ďalej ťahajú drôty alebo valcujú platne. Takto sa získavajú drôty s priemerom 5 mikronov, ktoré možno utkať ako tkaninu alebo použiť na spevnenie iných kovov, keramiky alebo polymérov.

Príklady použitia

Aplikácie možno rozdeliť na štyri skupiny
1. skupina využíva schopnosť wolfrámu pracovať za vysokých teplôt: zapaľovacie elektródy, vlákna lámp, ohrievacie časti, vinutia pecí a elektródy pre TIG zváranie.
2. skupina využíva vysokú hustotu: zotrvačníky, antivibračné zariadenia, tienenie radiácie, tienenie rtg a gama žiarenia.
3. skupina využíva vysokú pevnosť: spevňovanie kompozitov, povrchové vrstvy odolné proti abrázii.
4. skupina používa schopnosť spevňovať oceľ: nástrojové ocele, panciere.

Literatúra
• 1. CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Linky svet    Linky Európa    

Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií