HomePrint version English version

Teflón – Chemikom sa podarilo zlomiť škodlivé väzby

04.09.2008, Kovy

Každý si na raňajky rád dá volské oko opražené na teflónovej panvici bez zbytočného sa priliepania a zanechávania otravných kúsočkov. Skutočne, väzby uhlík-fluór v teflónových panviciach a hrncoch sú veľmi užitočné a využívajú sa aj pri výrobe oblečenia, mazív, chladiacich kvapalín, anestetík, v polovodičoch a dokonca aj krvných náhradách. Avšak veľmi silné C-F väzby, ktoré sú také užitočné v mnohých aplikáciách však v prírode spôsobujú aj skleníkový efekt. 

teflon
 
Najznámejšie použitie teflónu je pri výrobe kuchynského riadu.

   V prelomovej štúdii uverejnenej v časopise Science publikovali vedci z Brandeis University svoje najnovšie výsledky týkajúce sa teflónu. Podarilo sa im identifikovať katalyzátor, ktorý dokáže účinne roztrhnúť C-F väzby v teflóne a následne ich konvertovať na C-H väzby, ktoré nie sú škodlivé pre životné prostredie.
Chlórfluoruhľovodíky (CFC alebo freóny) sú veľmi škodlivé pre ozónovú vrstvu. Hydrofluorouhľovodíky (HCF) a perfluorouhľovodíky (PFC) vzbudzujú pozornosť, pretože sa považujú za super-skleníkové plyny spôsobujúce ozónovú dieru.
„C-F väzby sa za bežných podmienok veľmi ťažko transformujú na iné typy väzieb, pretože sú inertné a nereaktívne: pre vedcov je to výzva,“ povedal O. Ozerov, vedúci výskumného tímu z Brandeis University. „Ale podarilo sa nám nájsť spôsob na jednoduchú prípravu C-F väzieb (teflón) , ktoré vieme ľahko transformovať pri izbovej teplote.“
Tento objav by mohol viesť k rozsiahlej reakcii - premene znečisteného ovzdušia obsahujúceho C-F väzby na produkty, ktoré môžu byť znovu použité alebo odstránené bez špeciálneho vybavenia.


Zdroj:
www.sciencedialy.com


Diskusia k tomuto článku (počet reakcií: 0):

Pridať komentár k článku