Script: /index.php?ID=123
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2108130','2017-09-25','54.225.57.120','rlj5d70g6dl49fj24htthm1j84')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
O sieti
HomePrint version English version

O sieti


MatNet Slovensko je výskumno-vývojovou a inovačnou sieťou pre oblasť materiálov a technológií.

Hlavným cieľom siete MatNet je zlepšiť podmienky pre prenos nových technických materiálov a progresívnych technológií z výskumu a vývoja do výrobnej praxe.

Sieť MatNet je otvorená pre všetky výskumné a vývojové inštitúcie v tejto oblasti na Slovensku.