Script: /index.php?ID=123&pg=3
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2001524','2017-05-25','54.198.118.102','ei5df5q3m22gshcrh8l36ngoa4')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
O sieti
MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

O sieti


MatNet Slovensko je výskumno-vývojovou a inovačnou sieťou pre oblasť materiálov a technológií.

Hlavným cieľom siete MatNet je zlepšiť podmienky pre prenos nových technických materiálov a progresívnych technológií z výskumu a vývoja do výrobnej praxe.

Sieť MatNet je otvorená pre všetky výskumné a vývojové inštitúcie v tejto oblasti na Slovensku.

powered by SysCom, AGLO solutions