HomePrint version English version

Liatiny


Liatina je zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka vyšším ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite (t.j. 2,1 %). V porovnaní s oceľami obsahujú okrem viac uhlíka aj viac sprievodných prvkov (napríklad mangán, kremík, síru, fosfor). Liatina sa vyrába pretavením surového železa a kovového odpadu v zlievarenských peciach, najčastejšie v kuplovniach. Základné rozdelenie liatin je dané spôsobom ich kryštalizácie: