MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Liatiny


Liatina je zliatina železa s uhlíkom s obsahom uhlíka vyšším ako je jeho maximálna rozpustnosť v austenite (t.j. 2,1 %). V porovnaní s oceľami obsahujú okrem viac uhlíka aj viac sprievodných prvkov (napríklad mangán, kremík, síru, fosfor). Liatina sa vyrába pretavením surového železa a kovového odpadu v zlievarenských peciach, najčastejšie v kuplovniach. Základné rozdelenie liatin je dané spôsobom ich kryštalizácie:

  • cementické liatiny - kryštalizujú podľa metastabilnej sústavy Fe-Fe3C
    (biele liatiny)
  • grafitické liatiny - kryštalizujú podľa stabilnej sústavy Fe-grafit
    (sivé liatiny, tvárne liatiny)
  • temperované liatiny - kryštalizuje metastabilne, ale tepelným spracovaním sa cementit mení na grafit
powered by SysCom, AGLO solutions