HomePrint version English version

Biele liatiny


Biele (cementické) liatiny kryštalizujú podľa metastabilnej sústavy Fe-Fe3C. Majú vysokú tvrdosť, odolnosť proti opotrebeniu a vysokú krehkosť. Používajú sa napr. na výrobu mlecích dosiek a gulí. Prevažná časť bielej liatiny sa používa na výrobu temperovanej liatiny.

Temperované liatiny
U temperovanej liatiny možno vhodným žíhaním dosiahnuť premenu cementitu na grafit. Podľa druhu atmosféry, v ktorej sa uskutočňuje žíhanie, rozlišujeme temperovanú liatinu s bielym a čiernym lomom.


Liatiny

Zloženie

Fe/3,2-4,1%C/1,8-2,8%Si/<0,8%Mn/<0,1%P/<0,03%S


Vlastnosti:

Mechanické
Medza klzu          170 - 340 MPa
Medza pevnosti   320 - 550 MPa
Ťažnosť A3           4 - 8 %
Tvrdosť HB max    180 - 230

Fyzikálne
Hustota                                     7300 - 7400 kg/m3
Merná tepelná kapacita             460 - 510 J/kg.K
Teplotný súčiniteľ rozťažnosti   10.10-6 K-1
Tepelná vodivosť                       47,7 - 63,2 W/m.K
Lineárne zmrštenie pri tuhnutí  1,8 %

Cena   18 - 22 Sk/kg


Príklady použitia
42 2532 Temperovaná liatina (TL) s čiernym lomom na odliatky pre automobily s hrúbkou stien 3 až 30 mm
42 2545 TL s bielym lomom na odliatky pre prevodové skrine a poľnohospodárske stroje
42 2550 TL s bielym lomom na brzdové bubny, prevodové skrine, skrine diferenciálov


Použitá literatúra
• Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J.: Lexikon technických materiálů. Verlag Dashöfer.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií