HomePrint version English version

Sivé liatiny


Sivé (grafitické) liatiny sú najrozšírenejším zlievarenským materiálom. Na ich mechanické vlastnosti má najväčší vplyv tvar množstvo a rozloženie grafitu, ktorý môže byť lupienkovitý, pavúkovitý, vločkovitý, červíkovitý a zrnitý. Očkovaním sivej liatiny pomocou horčíka, céru a titanu možno dosiahnuť zaoblenie ostrých lupienkov grafitu a získať liatiny s pevnosťou v ťahu nad 300 MPa. Ich charakteristickou vlastnosťou je veľmi dobrá tlmiaca schopnosť, ktorá sa využíva pri výrobe stojanov ťažkých obrábacáích strojov, telies čerpadiel a pod.

Tvárna liatina
sa vyznačuje pravidelne zrnitým globulárnym grafitom, ktorý je možno získať modifikovaním pomocou horčíka alebo céru. Vyznačuje sa pomerne vysokou pevnosťou 400-700 MPa. Používa sa na vysokozaťažované časti ako sú prevodovky, časti bŕzd.

Sivé liatiny


Zloženie tvárnej liatiny
Fe/3,4-3,8%C/2,0-3,0%Si/0,1-0,6%Mn/max 0,05%P/max 0,1%Cr


Vlastnosti

Mechanické
Medza klzu          250 - 680 MPa
Medza pevnosti   410 - 830 MPa
Ťažnosť               3 - 18 %
Tvrdosť HB max   115 - 320

Fyzikálne
Hustota                                     7010 – 7250 kg/m3
Merná tepelná kapacita            473 J/kg.K
Teplotný súčiniteľ rozťažnosti   10.10-6 K-1
Tepelná vodivosť                       29 - 44 W/m.K
Lineárne zmrštenie pri tuhnutí  1,2 %

Cena      19 - 22 Sk/kg


Príklady použitia
42 2410 Sivá liatina (SL) na tenkostenné odliatky od 4 do 15 mm, súčiastky kachlí,
42 2425 SL na odliatky s hrúbkou od 15 do 50 mm, valce motorov, ozubené kolesá,
42 2435 SL odliatky s hrúbkou 40 až 100 mm, stojany obrábacích strojov,
42 2303 Tvárna liatina (TvL) na odliatky hrúbky 5 až 100 mm, časti vozidiel a poľnohospodárskych strojov,
42 2306 TvL na kľukové a vačkové hriadele, ozubené kolesá, piesty, piestne krúžky,
42 2309 TvL na značne namáhané odliatky s odolnosťou proti opotrebeniu.


Použitá literatúra
Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J.: Lexikon technických materiálů. Verlag Dashöfer.
CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.


Autor: Iždinská Z., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií