HomePrint version English version

Technická keramika


Technická keramika:

Oxid hliníka (korund-Al2O3)
Oxid horečnatý (MgO)
Oxid chromitý (Cr2O3)
Oxid zirkoničitý (ZrO2)
Nitrid bóru (BN)
Nitrid hliníka (AlN) 
Nitrid kremíka (Si3N4)
Karbid bóru (B4C)
Karbid kremíka (SiC)
Karbid titaničitý (TiC)
Sialon (Si-Al-O-N)