HomePrint version English version

Dr. Ing. František Simančík


Simančík

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-44254751
Fax:     +421-2-49268312
E-mail: ummssima@savba.sk

Funkcia: riaditeľ ÚMMS SAV

Odborné zameranie:

kompozitné materiály s kovovou matricou
• materiály: hliník - uhlíkové a Al2O3 vlákna, hliník-grafit, meď-uhlíkové vlákna,
• technológie: rheocasting, compocasting, pokovovanie vlákien, difúzne lisovanie za tepla vo vákuu, prášková metalurgia
celulárne kovové materiály
• vývoj technológie výroby penového hliníka a zinku práškovou metalurgiou,
• hodnotenie vlastností kovových pien,
• vývoj prototypových súčiastok z penového hliníka a ich testovanie.
horčíkové zliatiny
• recyklácia horčíkových zliatin,
• vývoj nových thixotropných zliatin horčíka,
nanoštruktúrne materiály
• materiály na báze ultrajemných hliníkových práškov,
• kvázikryštalické hliníkové zliatiny,
• disperzne spevnené hliníkové zliatiny

Vedúci riešiteľ projektu:

New Materials for Extreme Environments
Nové materiály pre extrémne prostredie
ExtreMat - Integrovaný projekt 6. RP EÚ,
www.extremat.org
Doba riešenia: 12/2004 - 11/2008