HomePrint version English version

Dr. Ing. Roman Florek


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-59309412
Fax:     +421-2-54772909
E-mail: ummsflor@savba.sk

Funkcia:
zástupca vedúceho divízie: Nové materiály a technológie

Odborné zameranie:
penový hliník
- vývoj technológie výroby penového hliníka práškovou metalurgiou,
- hodnotenie vlastností penového hliníka,
- vývoj prototypov súčiastok z penového hliníka a ich testovanie.