MatNet Slovensko - Výskumno-vývojová a inovačná sieť pre oblasť materiálov a technológií

Ing. Karol Iždinský, PhD.


Iždinský

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-49268275
Fax:     +421-2-49268312
E-mail: ummsizd@savba.sk

zástupca riaditeľa ÚMMS SAV,
vedúci divízie Mikroštruktúra povrchov a rozhraní
predseda Snemu SAV

Odborné zameranie:

Experimentálne metódy hodnotenia štruktúry materiálov:
metalografia a elektrónová mikroskopia,
hodnotenie mikroštruktúry materiálov a reakcií na rozhraní fáz a povrchov,
energiovo-disperzívna spektroskopia,
selekčná elektrónová difrakcia.

Vybrané publikácie:

K. Iždinský - F. Simančík, F. - J. Koráb - I. Kramer - P. Štefánik - Š. Kavecký - T. Šrámková - A. Csuba - M. Zemánková: Preparation and thermophysical properties of Cu alloy/high thermal conductivity carbon fibre composites. In Kovove Mater - Metallic Materials. Vol.44. no. 6 (2006) p. 327-334.

M. Balog - J. Nagy - F. Simančík - K. Iždinský - P. Švec - D. Janičkovič: Heat resistant Al based profiles possessing high strength at elevated temperatures. In Kovové materialy - Metallic Materials. Vol. 44, no. 6 (2006), p. 341-349.

K. Iždinský - J. Dufek - J. Ivan - M. Zemánková - P. Minár - Z. Iždinská: Microstructure of air plasma-sprayed NiAl coating. In Kovove Materialy - Metallic
Materials. Vol. 41, no. 6 (2003), p. 365-376.

K. Iždinský - J. Ivan - M. Zemánková - A. Csuba - P. Minár - Z. Iždinská: Microstructure of air plasma sprayed NiAl coating isothermally exposed at 850°C for 6
minutes. In Kovove Materialy - Metallic Materials. Vol. 42, no. 5 (2004), p. 316-328.

 

powered by SysCom, AGLO solutions