HomePrint version English version

Dr. Ing. Jaroslav Kováčik


Kováčik 2

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-49268275
Fax:     +421-2-49268312
E-mail: ummsjk@savba.sk

Dr. Jaroslav Kováčik je samostatný vedecký pracovník na Ústave materiálov a mechaniky strojov. Je odborníkom v oblasti výskumu a vývoja kovových materiálov a kompozitov so špecializáciou na kovové peny a kompozity na báze medi. Zaoberá sa štúdiom vzťahov medzi mikroštruktúrou a mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami kovových kompozitov a pien. Ďalej je odborníkom na meranie elektrickej a tepelnej vodivosti dobre vodivých materiálov.

Vybrané publikácie:

F. Simančík, J. Kováčik, Chapter 5.3. ”Electrical, thermal and acoustic properties of metallic foams”, In. “ Handbook of Cellular Metals, Production, Processing, Applications ”, Ed. By H.P. Degischer and B. Kriszt, 1st Edition, Wiley-VCH, Weinheim, (2002) 215-241.

J. Kováčik, J. Bielek: „Random Walk in the Cu/graphite mixtures“, Phys. Rev. B, 54 [ 6] (1996) 4000 – 4005.

J. Kováčik, F. Simančík: „Aluminium Foam - Modulus of Elasticity and Electrical Conductivity According to Percolation Theory“, Scripta Mater., 39 [ 2] (1998) 239 – 246.

Kováčik, J., Emmer, Š., Bielek, J.: „Thermal properties of Cu-graphite composites“, Kov. Mater., 42 [ 6] (2004) 365- 374.

Kováčik, J. : „Correlation between Poisson's ratio and porosity in porous materials“, J. Mat. Sci., 41 [ 4] (2006) 1247-1249.