HomePrint version English version

Dr. Ing. Juraj Koráb


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-59309412
Fax:     +421-2-54772909
E-mail: ummskora@savba.sk

Funkcia: vedúci divízie Nové materiály a technológie

Odborné zameranie:

kompozitné materiály s kovovou matricou
• vývoj technológie tlakovej infiltrácie pórovitých materiálov tekutým kovom,
• vývoj kompozitného materiálu keramika/olovo na batériové elektródy,
• vývoj kompozitného materiálu grafit/meď na klzné kontakty trolejových vedení.