HomePrint version English version

Ing. Juraj Lapin, DrSc.


Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-49268290
Fax:     +421-2-49268312
E-mail: ummslapi@savba.sk


vedúci divízie Vlastnosti materiálov a konštrukcií
predseda Vedeckej rady ÚMMS SAV

Odborné zameranie:

intermetalické zliatiny na báze titánu a niklu

• vývoj intermetalických zliatin na báze niklu pre vysokoteplotné konštrukčné aplikácie,
• vývoj technológie usmernenej kryštalizácie niklových superzliatin určených na výrobu lopatiek spaľovacích turbín,
• štúdium mikroštruktúry a creepových vlastností titánových a niklových intermetalických zliatin,

Vedúci riešiteľ projektov:

Intermetallic Materials Processing in Relation to Earth and Space Solidification,
(Výroba intermetalických materiálov v spojitosti s ich kryštalizáciou na Zemi a v kozme)
IMPRESS - Integrovaný projekt 6. RP EÚ,
www.spaceflight.esa.int/impress/
Doba riešenia: 11/2004 - 10/2009

Evolution and degradation of microstructure of CMSX4 superalloy during ageing and creep exposure
(Vývoj a degradácia mikroštruktúry superzliatiny CMSX4 v priebehu starnutia a creepu)
COST 538,
Doba riešenia: 1/2005 - 12/2008