HomePrint version English version

RNDr. Pavol Šebo, DrSc.


Šebo

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
Račianska 75
831 02 Bratislava 3
SLOVENSKO

www.umms.sav.sk

Tel.:     +421-2-49268282
Fax:     +421-2-49268312
E-mail: ummssebo@savba.sk

Dr. Pavol Šebo je od roku 1989 vedúcim vedeckým pracovníkom ÚMMS SAV. Je odborníkom v oblasti výskumu a vývoja kompozitných materiálov so špecializáciou na štúdium interakcií zložiek kompozitných materiálov a ich vlastností. V poslednom období venuje pozornosť vývoju bezolovnatých spájok na báze Sn-Ag-In a javmi bezprostredne súvisiacimi s predmetnou problematikou (zmáčanie, povrchové napätie, roztekanie, interakcia podložky so spájkou, vlastnosti spojov).

Vedúci riešiteľ projektov:

Lead-free Solder Materials (Bezolovnaté spájkovacie materiály)
COST 531,
www.univie.ac.at/cost531
Doba riešenia: 3/2002 - 3/2007

Advanced Solder Materials for High Temperature Application - their nature, design, process and control in a multiscale domain (Pokročilé spájkovacie materiály pre vysokoteplotné aplikácie - ich podstata, návrh, príprava a riadenie v mnohoškálovej oblasti)
COST MP 0602
Doba riešenia: 3/2007 - 2/2011

Vybrané publikácie:

P. Šebo, P. Štefánik: Effect of In addition on Sn-Ag solder, wetting and shear strength of copper joints. Kovové Materiály 43, 2005, pp. 202-209.

P. Šebo, P. Štefánik: Copper matrix – carbon fibre composites. Int. J. of Materials & Product Technology, Special Issue – Microstructure and Mechanical Properties of Progressive Composite Materials, Vol.18, 2003, Nos 1/2/3, pp. 141-159.

P. Duhaj, P. Šebo, P. Švec, D. Janičkovič: Development and characterisation of Ag-Cu-Ti brazes prepared with planar flow casting. Mat.Sci. and Engin. A271 (1999), pp. 181-187.