Script: /index.php?ID=212
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2130427','2017-10-19','54.161.73.123','qbgbg0oc8og1l45hbms15eu110')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Skúšky únavy pri premenlivom mechanickom zaťažení
HomePrint version English version

Skúšky únavy pri premenlivom mechanickom zaťažení


Vzhľadom na časovú náročnosť a množstvo faktorov ovplyvňujúcich únavový proces (Únava materiálov - základné poznatky a pojmy) patria únavové skúšky medzi najzložitejšie a najdrahšie mechanické skúšky. 

Cieľom únavových skúšok je zistenie životnosti skúšaného objektu alebo zistenie zákonitostí šírenia sa únavových trhlín.

Skúšaným objektom bývajú materiálové vzorky - používajú sa na určenie základných materiálových vlastností, konštrukčné uzly - na zistenie únavových vlastností za spolupôsobenia rôznych faktorov - a konštrukcie v plnej veľkosti (prototypy) na komplexné overenie únavovej životnosti.Vlajka SR