HomePrint version English version

Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.


Šajgalík

Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.uach.sav.sk/

Tel.: +421 - 2 - 5941 0400
Fax: +421 - 2 - 5941 0444
E-mail: uachsajg@savba.sk

Profesor Pavol Šajgalík je od roku 1999 riaditeľom ÚACH a zároveň vedúcim oddelenia keramiky na tomto ústave. Je odborníkom v oblasti výskumu a vývoja anorganických materiálov so špecializáciou na konštrukčnú keramiku na báze oxidov, nitridov a karbidov. Zaoberá sa štúdiom vzťahov medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami keramických a keramicko-kovových kompozitov, procesmi fázových transformácii a mikroštrukturného dizajnu nových typov multifunkčných kompozitov so samodetekčnou schopnosťou. Je odborníkom v príprave hutných materiálov metódami ako: horúce lisovanie, horúce izostatické lisovanie, reakčné spekanie a iné.

Vybrané publikácie:

P. Šajgalík, Z. Lenčéš, J. Dusza: "Layered Si3N4 Composites with Enhanced Room Temperature Properties, Journal of Materials Science, 31 (1996) 4837-4842.

P. Šajgalík, J. Dusza: "Reinforcement of Silicon Nitride Ceramics by β-Si3N4 Whiskers, Journal of the European Ceramic Society 5 [ 5] (1989) 321-26.

P. Šajgalík, J. Dusza, M.J. Hoffmann: "Relationship Between Microstructure, Toughening Mechanisms and Fracture Toughness of Reinforced β-Si3N4 Ceramics", Journal of the American Ceramic Society, 78 [ 10] (1995) 2619-24.

P. Šajgalík, M. Hnatko, F. Lofaj, P. Hvizdoš, J. Dusza, P. Warbichler, F. Hofer, R. Riedel, E. Lecomte, M.J. Hoffmann: SiC/Si3N4 Nano/Micro-Composites - Processing, RT and HT Mechanical Properties, Journal of the European Ceramic Society, 20 [ 4] (2000) 453-62.