HomePrint version English version

Ing. Jan Křesťan, PhD.


Křesťan

Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.uach.sav.sk/

Tel.:     +421 - 2 - 5941 0415
Fax:     +421 - 2 - 5941 0444
E-mail: uachkjan@savba.sk

Ing. Jan Křesťan, PhD. je členom oddelenia keramiky na ÚACH SAV od roku 2002, kedy nastúpil na doktorandské štúdium. Názov jeho dizertačnej práce bol: „Sialony z prírodných ílových surovín“. Od roku 2006 je zamestnancom ústavu a naďalej sa venuje príprave neoxidovej keramiky. Zaoberá sa štúdiom alfa i beta sialonov a možnosťou prípravy konštrukčnej keramiky z prírodných ílových surovín. Ďalej sa zaoberá mechanickými a koróznymi vlastnosťami pripravených keramických materiálov. Je odborníkom v príprave hutných materiálov metódami ako: horúce lisovanie (HP) a tlakové spekanie (GPS).

Vybrané publikácie:

J. Křesťan, P. Šajgalík, Z. Pánek: Carbothermal Reduction and Nitridation of Powder Pyrophyllite Raw Material, Journal of the European Ceramic Society 24 (2004) 791-796.

J. Křesťan, P. Šajgalík, Z. Pánek, D. Salamon: Low Cost Sialon from Pyrophyllite with High Hardness and Good Corrosion Resistance, Key Engineering Materials 290 (2005) 312-315.

D. Salamon, P. Šajgalík, Z. Lenčéš, J. Křesťan: The Influence of La2O3 and Nd2O3 Addition on Aspect Ratio of Y-α-Sialon Seeds, Materials Letters 59 (2005) 3201 - 3204.

Ľ. Smrčok, V. Langer, J. Křesťan: γ-Alumina, Acta Crystallographica C62 (2006) i83 - i84.