HomePrint version English version

Doc. Ing. Dušan Galusek, PhD.


Galusek

Vitrum Laugaricio
Centrum kompetencie skla,
Spoločné pracovisko ÚACh SAV, TnU AD a RONA, a.s.
Študentská 2
911 50 Trenčín
SLOVENSKO

http://www.uach.sav.sk/

Tel.:     +421 32 7400 262
Fax:     +421 32 7400 251
E-mail: galusek@tnuni.sk

D. Galusek je zamestnancom ÚACh SAV od roku 1995, kedy po ukončení doktorandského štúdia na FChPT STU v Bratislave nastúpil na detašované pracovisko – Laboratórium pre výskum skla v Trenčíne, ktoré od r. 1999 vedie a ktoré sa v r. 2003 pretransformovalo na spoločné pracovisko ÚACH SAV, TnU AD a RONA a.s. – Centrum kompetencie skla Vitrum Laugaricio. D. Galusek sa zaoberá výskumom najmä v oblasti oxidovej štruktúrnej keramiky (Al2O3), najmä vplyvom sklenej fázy na hraniciach zŕn na mikroštruktúru a vlastnosti korundovej keramiky, so špeciálnym zreteľom na oteruvzdornosť. Ďalšou nosnou témou je príprava neoxidových keramických materiálov z organokremičitých prekurzorov a príprava kompozitov keramika-keramika s použitím chemických prekurzorov. Je odborníkom na prípravu oxidových keramických materiálov beztlakovým spekaním a prípravu a modifikáciu keramických materiálov s využitím chemických prekurzorov (polymérov, solí, alkoxidov).

Vybrané publikácie:

Galusek D., Reschke S., Riedel R., Dreßler W., Šajgalík P., Lenčéš Z., Majling J., In-Situ Carbon Content Adjustment in Polysilazane Derived Amorphous SiCN Bulk Ceramics, J.Eur.Ceram.Soc., 19, 1911-21 (1999)

Galusek D.,Twigg P.C., Riley F.L., Wet erosion of liquid phase sintered alumina, Wear, 233-35, 588-95 (1999)

Galusek D., Riley F.L., Riedel R., Nanoindentation of a Polymer-Derived Amorphous Silicon Carbonitride Ceramic, J. Am.Ceram.Soc., 84 [ 5], 1164-66 (2001)

Galusek D., Brydson R., Twigg P.C., Riley F.L., Atkinson A., Zhang Y.-H., Wet Erosive Wear of Alumina Densified with Magnesium Silicate Additions, J.Am.Ceram.Soc., 84 [ 8] 1767–76 (2001)

Galusek D., Riley F., The influence of sintering additives on indentation response of liquid phase sintered polycrystalline alumina, Phil.Mag. A, 82, 2041-57, (2002)

P. Švančárek, D. Galusek, F. Loughran, A. Brown, R. Brydson, A. Atkinson, F. Riley: HRTEM study of liquid phase sintered alumina modified by the addition of 5 weight % of calcia-silica additives, Acta Mater., 54, 4853-4863 (2006)

D. Galusek, J. Sedláček, P. Švančárek, R. Riedel, R. Satet, M. Hoffmann: The influence of post-sintering HIP on the microstructure, hardness, and indentation fracture toughness of polymer-derived Al2O3–SiC nanocomposites, J.Eur.Ceram.Soc., 27, [2-3], 1237-1245 (2007).