HomePrint version English version

Ing. Miroslav Hnatko, PhD.


Hnatko

Ústav anorganickej chémie SAV
Dúbravská cesta 9
845 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.uach.sav.sk/

Tel.:     +421 02 5941 0415
Fax:    +421 02 5941 0444
E-mail: uachmiho@savba.sk

Ing. Miroslav Hnatko, PhD. je členom oddelenia keramiky na ÚACH SAV od roku 1997, kedy nastúpil na doktorandské štúdium. Názov jeho dizertačnej práce bol: „Keramické materiály na báze Si3N4 a SiC pre vysokoteplotné aplikácie“. Od roku 2002 je zamestnancom ústavu a naďalej sa venuje príprave neoxidovej keramiky. Zaoberá sa štúdiom vzťahov medzi mikroštruktúrou a mechanickými vlastnosťami keramických kompozitov, procesmi fázových transformácii a mikroštrukturného dizajnu týchto materiálov. Je odborníkom v príprave hutných materiálov metódami ako: horúce lisovanie a tlakové spekanie (GPS-gass pressure sintering).


Vybrané publikácie:

M. Hnatko, P. Šajgalík, Z. Lenčéš, D. Salamon, F. Monteverde: Carbon reduction reaction in Y2O3 – SiO2 glass system at high temperature, Journal of the European Ceramic Society, 21 [ 16] (2001) 2931-35.

M. Hnatko, P. Šajgalík, Z. Lenčéš, F. Monteverde, J. Dusza: Low Cost SiC/Si3N4 Nano/Micro Composite, Key Engineering Materials, 206-213 (2002) 1061-64.

M. Hnatko, D. Galusek, P. Šajgalík: Low Cost Preparation of Si3N4-SiC Micro/Nano Composites by in-situ Carbothermal Reduction of Silica in Silicon Nitride Matrix, Journal of the European Ceramic Society, 24 [ 2] (2004) 189-96.

M. Hnatko, M. Balog, P. Šajgalík: The Formation of Two Types of SiC Inclusions in Si3N4/SiC Nanocomposites, Key Engineering Materials, 264 – 268 (2004) 2305-2310.