Script: /index.php?ID=246
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2001569','2017-05-25','54.198.118.102','lv2hpm2gq1fnmt154s70chd3h0')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Materiály podľa použitia
HomePrint version English version

Materiály podľa použitia


Materiály pre elektotechniku
Polovodiče
    
Materiály pre fotovoltickú premenu
     Polovodiče III-V pre fotovoltiku
Supravodiče
     Supravodivé kompozity MgB2 s kovovou matricou
Piezoelektrické materiály
Magnetické materiály
Materiály pre dosky plošných spojov

Stavebné materiály
Cement
Betón