Script: /index.php?ID=246
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2130361','2017-10-19','54.161.73.123','0g4ntm62mp6ijc7fj0vi5gi1q4')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Materiály podľa použitia
HomePrint version English version

Materiály podľa použitia


Materiály pre elektotechniku
Polovodiče
    
Materiály pre fotovoltickú premenu
     Polovodiče III-V pre fotovoltiku
Supravodiče
     Supravodivé kompozity MgB2 s kovovou matricou
Piezoelektrické materiály
Magnetické materiály
Materiály pre dosky plošných spojov

Stavebné materiály
Cement
Betón