HomePrint version English version

Materiály podľa použitia


Materiály pre elektotechniku
Polovodiče
    
Materiály pre fotovoltickú premenu
     Polovodiče III-V pre fotovoltiku
Supravodiče
     Supravodivé kompozity MgB2 s kovovou matricou
Piezoelektrické materiály
Magnetické materiály
Materiály pre dosky plošných spojov

Stavebné materiály
Cement
Betón