Script: /index.php?ID=276
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2135993','2017-10-23','54.158.55.5','3tdn8vnpfinbappnlbv2poev70')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov
HomePrint version English version

Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov


Medzi najpresnejšie spôsoby výroby odliatkov patrí liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov. Podstata metódy spočíva v zhotovení vysokopresného nerozoberateľného netrvalého voskového modelu, pomocou ktorého sa z tekutých formovacích zmesí vyrobí nerozoberateľná keramická škrupinová forma. Pri malých odliatkoch sa vytvorí modelová zostava spojená s modelom vtokovej sústavy, tzv. stromček modelov, okolo ktorého sa vyrobí dostatočne silná škrupinová forma. Pred vlastným liatím sa modely odstránia z formy vytavením, vypálením alebo rozpustením. Potom nasleduje odlievanie. Táto technológia pochádza už spred viac ako 4000 rokov a v súčasnosti sa používa viacero jej variantov. Liatie s regulovaným tlakom je vhodné pre jednoduché tvary, na dokonalé vyplnenie dutiny formy, hlavne ak ide o tenké steny alebo zložité tvary, je však potrebný tlak vzduchu, vákuum alebo odstredivá sila. Forma sa po stuhnutí odliatku rozbije a hotový odliatok sa vyberie. Technológia je vhodná takmer pre všetky materiály s teplotou tavenia do 2200°C. Pretože sa voskový model vytaví, tvar odliatku môže byť veľmi zložitý. Pre výrobu dutých odliatkov je táto metóda veľmi náročná, avšak všetky veľké bronzové sochy sú duté a sú vyrobené týmto spôsobom.

Presné liatie

Príklady použitia
Liatie do foriem vyrobených metódou vytaviteľných voskov je technológia umožňujúca odlievanie kovov s vysokou teplotou tavenia. Tradičné sa táto metóda používala na tvarovanie striebra, medi, zlata, bronzu, cínových nádob a olova. Dnes sa najčastejšie používa na odlievanie niklu, kobaltu a železných zliatin. Týmto spôsobm sa vyrábajú šperky, zubné implantáty, sochy, dekoratívne predmety, lopatky turbín pracujúcich pri vysokých teplotách a podobné zariadenia.

Použitá literatúra
• Stanček, L.: Technológia I, Zlievanie. STU v Bratislave, 2006.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Vlajka SR


Autorka: Iždinská Z., SjF STU Bratislava