HomePrint version English version

Doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.


Emmer

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: stefan.emmer@stuba.sk


Odborné zameranie:
prášková metalurgia
povrchové úpravy materiálov
kompozitné materiály
Vývoj a výskum prípravy technicky vyspelých materiálových  sústav metódou elektrofrézy pre následné spracovanie práškovou metalurgiou
Elektrónolúčové technológie so simultánnym predohrevom pre spájanie metalurgicky rôznorodých materiálov
Gradientné materiály pripravené práškovou metalurgiou  z mikro- a nanočastíc
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Náuka o materiáli, Kompozitné materiály, Nástrojové materiály, Povrchové úpravy, Materiály v energetike

Vybrané publikácie:
Emmer, Štefan - Bielek, Jozef - Kováčik, J.: Príprava a štúdium vlastností kompozitného materiálu z prášku medi a uhlíkových novovlákien. Preparation and study of the properties of the copper powder - carbon nanotubes composite material. In: Technológia 2005. Technology 2005 : Zborník prednášok. Proceedings / nadát. Medzinárodná konferencia. 9. International Conference. Bratislava, 13.-14.9.2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2264-2. - s. 67-71

Emmer, Štefan - Kolenič, František - Iždinský, Karol: Analýza využitia predhrevu pre zváranie elektrónovým lúčom metalurgicky rôznorodých materiálov. In: Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : Zborník abstraktov a príspevkov. - Bratislava, 23. 11. 2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2513-7. - S. 540-548

Emmer, Štefan - Kováčik, Jaroslav - Bielek, Jozef - Keleši, Ľubomír: Coefficient of friction of uncoated and coated Cu-graphite composites. In: Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : Zborník abstraktov a príspevkov. - Bratislava, 23. 11. 2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2513-7. - S. 549-555