HomePrint version English version

Doc. Ing. Viliam Hrnčiar, PhD.


Hrnciar

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: viliam.hrnciar@stuba.sk


Odborné zameranie:
metalografia a elektrónová mikroskopia
magneticky tvrdé materiály na báze zliatin kovov vzácnych zemín
prášková metalurgia
skúmanie vzťahov medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami kovových materiálov
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Náuka o materiáloch, Fyzika kovov a fyzikálne metódy, Materiály pre chemický a potravinársky priemysel,

Vybrané publikácie:
Kopčanský, P. - Bánó, M. - Repašan, M. - Potočová, I. - Timko, M. - Hrnčiar, Viliam - Demjan, S.: Magnetic targeted drug delivery using focused magnet. In: Magnetohydrodynamics. - Vol. 40, č. 4 (2004), s. 369-376

Hrnčiar, Viliam - Helbich, Ján - Demian, Svetozár: Permanent magnets based on carbides and nitrides in Sm2Fe17 system. Permanentné magnety na báze karbidov a nitridov zliatiny Sm2Fe17. In: Strojné inžinierstvo 2004. - Bratislava : STU v Bratislave, 2004. - ISBN 80-227-2105-0. - S. 27-30

Hrnčiar, V. - Demian, S. - Dománková, M. – Čaplovič, Ľ.: Target Ti-Al materials for magnetron sputtering prepared by HIP, Int. Conf. Mechanical Engineering 2006, nov. 2006, p. 584, ISBN 80-227-2513-7

Hrnčiar, Viliam - Demian, Svetozár - Dománková, Mária - Čaplovič, Ľubomír: Ti-Al terče pre magnetrónové naprašovanie pripravené izostatickým lisovaním. - 1/3183/06. In: Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : Zborník abstraktov a príspevkov. - Bratislava, 23. 11. 2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2513-7. - S. 584-588