HomePrint version English version

Doc. Ing. Zita Iždinská, PhD.


Izdinska

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: zita.izdinska@stuba.sk


Odborné zameranie:
Mechanické vlastnosti materiálov a zvarových spojov a možnosti ich ovplyvňovania
Štúdium štruktúry niklových návarov typu Ni-Cr-B-Si-C zhotovených technológiou laserového a elektrónolúčového navárania
Zváranie duplexných ocelí špeciálnymi technológiami
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Technológia, Degradačné procesy a medzné stavy, Prášková metalurgia, Strojárenské materiály, Vybrané technológie

Vybrané publikácie:
Jančovičová, Viera - Lörinczová, I. - Mrlláková, Iveta - Iždinská, Zita: Barrier properties of polymer coatings based on modified water soluble polymers. In: Chemické listy. - Praha (Česká republika) : Česká společnost chemická. - ISSN 0009-2770  Roč. 99 (2005), s. s522-s524

Iždinská, Zita - Kolenič, František - Ruža, Viliam: Štúdium vlastností spájkovaných spojov TiAL-oceľ = Study of TiAL-steel brazed joints properties. In: Technológia 2005. Technology 2005 : Zborník prednášok. Proceedings / nadát. Medzinárodná konferencia. 9. International Conference. Bratislava, 13.-14.9.2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2264-2. - S. 496-502

Iždinská, Zita - Kolenič, František - Ruža, Viliam: Joining of gamma TiAl with low alloy steel by vacuum brazing. In: Proceedings of the 20th scientific conference Hanoi University of Technology : Hanoi, 12-13 October 2006. - Hanoi (Vietnam) : Hanoi University of Technology, 2006. - S. 105-112

Kolenič, František - Emmer, Štefan - Fodrek, P. - Iždinská, Zita: Application of electron and laser beams for fabrication of technologically demanding welded joints. - IIW Document IV-918-06. In: 59th Annual Assembly of the International Institute of Welding 2006 : Quebec City, 27 August - 2 September 2006. - Quebec City (Kanada) : IIW, 2006. - S. 13 s.