HomePrint version English version

Doc. Ing. Peter Kostka, PhD.


Kostka

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: peter.kostka@stuba.sk


Odborné zameranie:
Vlastnosti materiálov pri kombinovaných spôsoboch namáhania, mechanické vlastnosti tvárniteľnosť nových materiálov,  hydrostatické tvárnenie, izostatické lisovanie práškov, vlastnosti a spracovanie materiálov s tvarovou pamäťou, simulácia plošného tvárnenia
Ťahanie súčiastok zo zložených polotovarov
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Technológia tvárnenia, Teória tvárnenia, Špeciálne technológie, Prednáša predmety Technológia tvárnenia, Teória tvárnenia

Vybrané publikácie:
Kostka, Peter - Čekan, Peter: Simulation of non-uniformities in deep drawing processes. In: Archives of civil and mechanical engineering. - Wroclaw (Poľská republika) : Polska akademia nauk. - Vol. 5, No. 1 (2005), s. 39-51

Kalužný, Ján - Kostka, Peter - Poulain, M. - Kaššáková, Viera - Pedlíková, Jitka - Kubliha, Marián: Meranie elektrických a optických vlastností TeO2 - Sb2O3 - PbCl2 skiel. In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. - ISSN 1336-1589. - Č. 21 (2006), s. 39-44

Kubliha, Marián - Kostka, Peter - Čička, Roman - Pedlíková, Jitka - Ležal, Dimitrij: Vplyv prazeodýmu vo forme kovu na fyzikálne vlastnosti skiel TeO2 - PbCl2. In: Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. - ISSN 1336-1589. - Č. 21 (2006), s. 61-66

Kostka, Peter - Čekan, Peter - Žitňanský, Peter: Numerická simulácia ťahania oceľových plechov. In: FORM 2006 : Conference Proceedings / nadát. International Conference. 8th. Forming Technology, Tools and Machines. Brno, Sept. 19-20, 2006. - Brno (Česká republika) : Brno University of Technology, 2006. - ISBN 80-214-3231-4. - S. No. 36