HomePrint version English version

Doc. Ing. Vojtech Pulc, PhD.


Pulc

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: vojtech .pulc@stuba.sk


Odborné zameranie:
konštrukčné a nástrojové materiály na kovovej a keramickej báze, monokryštalické vlákna na prípravu kompozitných materiálov, technológia zhutňovania kovových materiálov izostatickým lisovaním za studena a za tepla, spojovanie keramických materiálov navzájom a s kovmi, vývoj a aplikácia oteruvzdornej konštrukčnej keramiky , príprava keramických materiálov z práškov žiarovým lisovaním

Vybrané publikácie:
Pulc, Vojtech - Švec, Pavol: Tribologické vlastnosti keramiky na báze B4C v kontakte s austentickou oceľou = Tribological properties of B4C based engineering ceramics in contact with austenitic stainless steel. In: Technológia 2005. Technology 2005 : Zborník prednášok. Proceedings / nadát. Medzinárodná konferencia. 9. International Conference. Bratislava, 13.-14.9.2005. - Bratislava : STU v Bratislave, 2005. - ISBN 80-227-2264-2. - S. 182-187

Pulc, Vojtech - Švec, Pavol: Klzné vlastnosti konštrukčnej keramiky na báze Si3N4 a B4C v kontakte s Cr-Ni austenitickou oceľou. In: Acta Mechanica Slovaca. - ISSN 1335-2393. - Roč. 10, č. 2-B / nadát. PRO-TECH-MA '06. Herľany, 28.-30.6.2006 (2006). - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006, s. 325-330

Švec, Pavol - Pulc, Vojtech: Vplyv parametrov žiarového lisovania na štruktúru a vlastnosti keramiky na báze B4C. In: Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : Zborník abstraktov a príspevkov. - Bratislava, 23. 11. 2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2513-7. - S. 640-647