HomePrint version English version

Doc. Ing. Pavol Sejč, PhD.


Sejc

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 44455086
Fax: +421 2 44455086
e-mail: pavol.sejc@stuba.sk


Odborné zameranie:
Technológia a teória zvárania
Výskum parametrov plazmového zvárania a spájkovania povlakových plechov z dvojfázových a viacfázových ocelí
Nekonvenčné technológie spájania tenkých plechov
MIG spájkovanie pozinkovaných plechov
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Technológia zvárania, Teória zvárania, Zváracie stroje, Vybrané technológie

Vybrané publikácie:
Sejč, Pavol - Bielak, Róbert - Švec, Pavol - Roško, Miroslav: Computer simulation of heat affected zone during MIG brazing of zinc-coated steel sheets. In: Kovové materiály. Metallic materials. - Bratislava : SAP-Slovak Academic Press. - ISSN 0023-432X (http://www.kovmat.sav.sk/). - Roč. 44, č. 4 (2006), s. 225-234

Sejč, Pavol - Belanová, Judita: Mechanické vlastnosti spojov medzi hliníkom a oceľovým plechom vyhotovených oblúkovými metódami MIG. In: Nové smery vo výrobných technológiách 2006 = New ways in manufacturing technologies 2006 : 8. medzinárodná vedecká konferencia. - Prešov, 22.-23.6. 2006. - Zborník referátov. - 2006 : Technická univerzita v Košiciach, 2006. - S. 209-212

Sejč, Pavol - Belanová, Judita: Využitie oblúkovej technológie MIG pri spájaní oceľových plechov s hliníkom. In: Strojné inžinierstvo 2006 = Mechanical Engineering 2006 : Zborník abstraktov a príspevkov. - Bratislava, 23. 11. 2006. - Bratislava : STU v Bratislave, 2006. - ISBN 80-227-2513-7. - S. 617-621

Sejč, Pavol: Porovnanie spájkovania pozinkovaných oceľových plechov technológiou MIG a plazmovým oblúkom. In: Zváranie 2006 : Zborník prednášok / nadát. Odborná konferencia a diskusné fórum. XXXIV. Pokrok vo zváraní. Tatranská Lomnica, 8.-10.11.2006. - Bratislava : Slovenská zváračská spoločnosť, 2006. - ISBN 80-969393-7-8. - S. 272-277