HomePrint version English version

Doc. Ing. Ladislav Stanček, PhD.


Stancek

Katedra materiálov a technológií
Strojnícka fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Pionierska 15
831 02 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.sjf.stuba.sk

Tel:  +421 2 57296626
e-mail: ladislav.stancek@stuba.sk


Odborné zameranie:
Zlievárenstvo – nekonvenčné procesy zlievania
Procesy rýchleho tuhnutia
Vplyv tlaku na procesy tuhnutia
Vplyv vynútenej konvekcie na primárnu štruktúru
Štúdium podmienok tuhnutia pre získanie tixotrópnej primárnej mikroštruktúry a nerovnovážne deje v spojovaní s ohľadom na ich uplatnenie v automobilovom priemysle
Pedagogická činnosť:
Prednáša predmety Technológia, Teória zlievania, Technológia zlievania, Nástroje a prípravky pre zlievanie, Nekonvenčné metalurgické procesy a zariadenia, Vybrané technológie, Technológia výroby MV a SM

Vybrané publikácie:
Stanček, Ladislav - Batyšev, A.I. - Sedláček, Eduard - Batyšev, K.A.: Polučenie tiksotropnoj struktury v otlivkach pri lite s kristallizaciej pod davleniem. In: Progressivnyje litejnye technologii : Trudy konferencii. - Moskva (Ruská federácia) : ID MEDPRAKTIKA-M, 2005. - S. 163-171

Batyšev, A.I. - Batyšev, K.A. - Stanček, Ladislav: Formirovanie tonkostennych otlivok iz siluminov pri lite s kristallizaciej pod davleniem. In: Litejščik Rossii. - Moskva (Ruská federácia) : MISiS. - ISSN 1684-1085. - No. 12 (2005), s. 48-51

Batyšev, A.I. - Batyšev, K.A. - Stanček, Ladislav: Puansonnoe pressovanie otlivok iz siluminov pri liťje s kristallizacijej pod davlenijem.
In: Novyje technologii. - No. 2 (2006), s. 24-27

Hulkó, Gabriel - Stanček, Ladislav - Belavý, Cyril - Svrček, Vladimír - Buček, Pavol - Noga, Pavol: Modelovanie a riadenie teplotných polí pri procese zlievania ako systémov s rozloženými parametrami. In: Principia Cybernetica 2006 : Konference kateder automatizace a kybernetiky vysokých škol České a Slovenské republiky. - Zlín, 6.-8. 9. 2006. - Zlín (Česká republika) : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne, 2006. - ISBN 80-7318-460-5. - S. P7-47 - P7-56