HomePrint version English version

Meď


Meď (chemická značka Cu) je jediný kov červenej farby. Vyznačuje sa vysokou elektrickou a tepelnou vodivosťou, v praxi sa využíva aj jej dobrá chemická odolnosť. Dobre odoláva poveternostným vplyvom. Patrí medzi najtvárnejšie kovy – možno ju tvárniť za studena s veľkými redukciami. Naopak pri odlievaní treba počítať s jej vysokou zmraštivosťou (1,8 %).

Meď


Najdôležitejšie zliatiny medi sú mosadze a bronzy.

Mosadze sú zliatiny medi so zinkom. So zvyšovaním obsahu Zn rastie pevnosť a ťažnosť zliatiny. Pevnosť dosahuje maximum pri obsahu okolo 45 % Zn, ťažnosť je najvyššia pri koncentrácii okolo 32,5 % Zn. Ďalšími legujúcimi prvkami, ktoré zvyšujú užitkové vlastnosti mosadzí (zlievateľnosť, odolnosť voči korózii, obrobiteľnosť) sú Al, Ni, Mn.

Bronzy sú zliatiny medi s iným kovom okrem Zn. Pomenovanie dostávajú podľa hlavnej prísady: cínové, hliníkové, olovené a pod. Používajú sa tak na výrobu tvárnením ako aj na odlievanie.

Vlastnosti medi (čistota 99,9 %)
PDF ikonka

Príklady použitia
Čistá meď
• elektrické vodiče vo forme drôtov, plechy, pásy, rúrky pre chemický a potravinársky priemysel.
Mosadze
• výroba armatúr, fólií pre výrobu umeleckých predmetov (4 – 20% Zn),
• nábojnice, hudobné nástroje, chladiče (30 – 33%Zn),
• tvrdé spájky (okrem Zn bývajú legované Ag, Ni).
Bronzy
• zariadenia, armatúry pre potravinársky priemysel odolné voči kyselinám a zásadám (CuAl),
• elektrotechnika, chemický priemysel (CuBe),
• klzné ložiská (CuPb).

Použitá literatúra
• Fürbacher, I., Macek, K., Steidl, J.: Lexikon technických materiálů. Verlag Dashöfer.
• CES EduPack 2006, Granta Design Ltd., Cambridge, UK.

Zem    Vlajka EU      Vlajka SR


Autor: Sejč P., Strojnícka fakulta STU, Katedra materiálov a technológií