HomePrint version English version

Prof. RNDr. Pavol Hrdlovič, DrSc.


Hrdlovič

Ústav polymérov SAV
Dúbravská cesta 9
842 36 Bratislava
SLOVENSKO

http://www.polymer.sav.sk/

Tel.: +421 - 2 - 5477 7404
Fax: +421 - 2 - 5477 5923
E-mail: upolhrdl@savba.sk

Profesor Pavol Hrdlovič bol v rokoch 1990 - 1994 zástupcom riaditeľa a v rokoch 1994 až 2002 riaditeľom Ústavu polymérov SAV. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník v Oddelení fotochémie polymérov. Je odborníkom v oblasti fotochemických premien, degradácie a stabilizácie syntetických polymérov. Zaoberá sa vývojom a aplikáciami svetelných stabilizátorov a kombinovaných fluorescenčných značiek v procese degradácie polymérov a iných radikálových reakcií. Je expertom na molekulovú absorpčnú , fluorescenčnú spektroskopiu a tiež časovo rozlíšenú spektroskopiu.

Vybrané publikácie:

M. Danko, P. Hrdlovič, E. Borsig: Monitoring of Swelling, of Interpenetrating Polymer Network of Polyethylene/Poly(styrene-co-butylmethacrylate) (PE/P(S-co-BMA) in Toluene and Cyclohexane Using Fluorescence Spectroscopy. Polymer, 44 (2003) 389-343.

M. Danko, Š. Chmela, P. Hrdlovič: Photochemical stability and photostabilizing efficiency of anthracene/hindered amine stabilizer probes in polymer matrices, Polymer Degradation and Stability, 79 (2003) 333-343.

J. Mosnáček, I. Lukáč, Š. Chromík, I. Kostič, P. Hrdlovič: Network formation of vinylphenylketone copolymer with 4-vinylbenzil and its photodecoupling in films. Journal Polymer Science, Part A, Polymer Chemistry, Vol.42, 2004, pp. 765-771.

P. Hrdlovič, J. Kollár, Š. Chmela: Novel Fluorescence Probe Based on Pyrene and Piperazine; Spectral Properties in Solution and in Polymer Matrices. J. Photochem. Photobiol. A. Chem., Vol.163, 2004 289-296.

V. Lukeš, D. Végh, P. Hrdlovič, M. Štefko, K. Matuszná, V. Laurinc: Synthesis, theoretical characterisation and spectra of thiophene-fluorene π-conjugated derivatives. Synthetic Metals, 148 (2005) 179-186.

J. Kollár, P. Hrdlovič, Š. Chmela, M. Sarakha, G. Ghislain: Synthesis and transient absorption spectra of derivatives of 1,8-naphthalic anhydrides and naphthalimides containing 2,2,6,6-tetramethyl piperidine. Journal Photochemistry and Photobiology, A, Chemistry, 170 (2005) 151-159.

M. Danko, Š. Chmela, P. Hrdlovič: Synthesis, photochemical stability and photo-stabilizing efficiency of probes based on benzothioxanthene chromophore and Hindered Amine Stabilizer. Polymer Degradation and Stability 91 (5), pp. 1045-1051, May 2006.

C. Kosa, J. Mosnacek, I. Lukac, P. Hrdlovič, W. D. Habicher: Photooxidation of benzil groups in the presence of hindered amine stabilizers in the polystyrene film. Journal of Applied Polymer Science 100 (6), pp. 4420-4428 Jun 15, 2006.