HomePrint version English version

Doc. Ing. Jozef Novák, DrSc.


novak

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

vedúci Oddelenia optoelektroniky

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5820/2761
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   jozef.novak@savba.sk

Odborné zameranie:

 

 

 

 

Vedúci riešiteľ projektu:
- Nanorozmer a jeho vplyv na vlastnosti MOCVD polovodičových vrstiev a štruktúr
- Príprava GaMnN tenkých vrstiev vysokej kvality pre spintroniku
- Advanced  nanostructures and materials for application in information and energy technologies. Structural aspects.
- Nová výkonná infračervená optika založená na gálium fosfide VGF GaP (Eureka)

Zoznam publikácií