HomePrint version English version

Ing. Karol Fröhlich, DrSc.


frohlich

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

riaditeľ ústavu a vedúci Oddelenia tenkých vrstiev oxidov

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5806
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   karol.frohlich@savba.sk

Odborné zameranie:

Vedúci riešiteľ projektu:
Tenké oxidové vrstvy pre pokročilé MOS štruktúry,
projekt APVV, doba riešenia 1/2005 – 12/2007
InAlN(In)GaN heterostruktúrna technológia pre ultra výkonný mikrovlnný tranzistor
Projekt 6 RP, doba riešenia 9/2005 – 8/2008.

Zoznam publikácií