HomePrint version English version

Zobrazovanie magnetického poľa skenovacím hallovským mikroskopom


Skenovací hallovský mikroskop (SHPM - Scanning Hall Probe Microscopy) slúži na mapovanie magnetického poľa v blízkosti povrchu skúmanej vzorky.

SHPM sa využíva na materiálový výskum nových magnetických materiálov. Umožňuje štúdium mikroskopického správania sa magnetických domén v záznamových médiach, multivrstvových feromagnetických štruktúrach alebo supravodivých materiáloch.

SHPM zvyčajne využíva Hallovu sondu pripravenú na GaAs/AlGaAs heteroštruktúre čím sa dosahuje vysoká citlivosť a linearita senzora. Samotné meranie je neinvazívne a v závislosti od konštrukcie mikroskopu, vzorky možno merať v teplotnom rozsahu 4.2 K – 300 K so submikrometrovým rozlíšením.

Vlajka SR


Autor: Šoltýs J., Elektrotechnický ústav SAV