HomePrint version English version

Ing. Peter Fodrek, PhD.


foto Fodrek

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262101
Fax: +421-2-68262100
E-mail: fodrek.peter@pzvar.sk

Ing. Peter Fodrek, PhD. je generálnym riaditeľom a predsedom predstavenstva akciovej spoločnosti. Odborne je zameraný na vedné odbory technická kybernetika a automatizácia a riadenie technologických procesov. Špecializuje sa na automatizáciu, riadenie a robotizáciu nasledovných technológií:
- elektrónolúčové technológie zvárania a navárania
- laserové technológie zvárania, navárania, povrchového spracovania a delenia materiálov
- plazmové technológie delenia materiálov.
Bol vedúcim riešiteľom viacerých projektov výskumu a vývoja v rámci štátnych programov a Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Vybrané publikácie:
1. Benko B., Fodrek P.: Laserové technológie, monografia, SjF STU Bratislava, 2000.
2. Kolenič F., Fodrek P.: Electron Beam Welding of Long Hexagonal Tubes from Austenotic Boron Alloyed Steel, IIW DOC IV-779-2000, IIW Annual Assembly, Florencia 2000.
3. Kolenič F., Fodrek P.: Review of Significant Welding Applications of High Energy Density Processes in Slovak Industry, IIW Doc. IV-826-02, IIW Annual Assembly, Kodaň, 2002.