HomePrint version English version

Ing. František Kolenič, PhD.


Fotka Kolenic

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262103
Fax: +421-2-68262100
E-mail: kolenic.frantisek@pzvar.sk

Ing. Kolenič je riaditeľom divízie zváracích technológií a automatizácie. Odborne sa zameriava na tieto oblasti:
• vývoj elektrónolúčových zváracích technológií a zariadení
- elektrónolúčové komplexy a elektrónové delá
- zvariteľnosť materiálov elektrónovým lúčom
• vývoj laserových technológií a zariadení
- laserové technológie zvárania, navárania a povrchového spracovania materiálov
- vývoj komponentov laserových technologických komplexov
• jednoúčelové zváracie stroje a zariadenia
- CNC technologické komplexy pre plameňové a plazmové rezanie
- plnoautomatizované zváracie a naváracie zariadenia metódami MIG/MAG, TIG
- vibračné zariadenia na znižovanie zvyškových napätí vo zváraných konštrukciách.

Vybrané publikácie:
1. Kolenič F., Fodrek P.: Review of Significant Welding Applications of High Energy Density Processes in Slovak Industry, IIW Doc. IV-826-02, Annual Assembly, Kodaň, 2002.
2. Kolenič F., Blažíček P., Machovič M., Stanko J.: Zváranie duplexných ocelí laserom. Laser Welding of Duplex Steels, Zborník prednášok z XXXIII. Konferencie Zváranie 2005, Tatranská Lomnica, november 2005, str. 45-55.
3. Kolenič F.: Electron and Laser Beam Welding of Die-Cast Aluminium Alloy Components of Heat Exchanger for Automotive Industry, IIW DOC XII-1881-06, Commision XII Intermediate meeting, Bratislava, April 2006, str.22 – 41.
4. Kolenič F.: Characteristics of Surface Layers Created by EB Treatment of Thermal Sprayed Coatings, Invited Lecture,11th Joint Vacuum Conference, Prague, September 2006.