HomePrint version English version

Ing. Peter Blažíček, EWT


 Fotka Blazicek

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262114
Fax: +421-2-68262100
E-mail: blazicek.peter@pzvar.sk

Ing. Blažíček je vedúcim úseku zváracích technológií v divízii zváracích technológii a automatizácie. Zaoberá sa výskumom, vývojom a priemyselnými aplikáciami zváracích technológií s vysokokoncentrovanými zdrojmi energie (laser, elektrónový lúč) a spájkovania materiálov. Špecializuje sa na nasledovné technológie:
- elektrónolúčové zváranie materiálov
- laserové zváranie a povrchové spracovanie materiálov
- mäkké a tvrdé spájkovanie materiálov
- vysokoteplotné spájkovanie materiálov.

Vybrané publikácie:
1. Blažíček, P. a kolektív: Zváracie metódy a zariadenia, II diel učebných textov pre kurzy zváračských technológov, ZEROS – Zváračské vydavateľstvo, Ostrava, december 2000.
2. Kolenič F., Fodrek P., Blažíček P.: Electron Beam Welding of Die-Cast Aluminium Alloy Components for the Automotive Industry. IIW DOC IV 803-01 IIW Annual Assembly, Ljublana 2001.
3. Kolenič F., Fodrek P., Blažíček P., Pakši L.: Technológia elektrónolúčového zvárania dlhých 6 hranných rúr z austenitickej bórom legovanej ocele pre mokré sklady vyhorelého jadrového paliva. Zborník z konferencie Zváranie 2002, Tatranská Lomnica, november 2002.
4. Kolenič, F. -Iždinská, Z.- Blažíček P : Spájkovateľnosť materiálovej kombinácie TiAl s nízko legovanou oceľou, Zborník z medzinárodnej konferencie „ Zváracie technológie- technológie rozvoja priemyslu EÚ, Stupava, júl 2005.