Script: /index.php?ID=385
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2135984','2017-10-23','54.158.55.5','90bj6cl0k4d7eh4aeo776ja7p3')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu TIG
HomePrint version English version

Zváranie netaviacou sa elektródou v ochrane inertného plynu TIG


Zváranie volfrámovou elektródou v ochrane inertného plynu, TIG zváranie: zváranie elektrickým oblúkom v ochrannom plyne je charakterizované horením oblúka medzi netaviacou sa elektródou (s použitím netaviacej sa elektródy z čistého alebo aktivovaného volfrámu) a zváraným materiálom, pri ktorom je oblúk a tavný kúpeľ chránený prívodom inertného plynu (Ar, He). Pri zváraní väčších hrúbok (cca 3 mm) a naváraní sa do oblúka pridáva prídavný materiál vo forme tyčky, drôtu, prípadne plnenej elektródy.

Zv. TIG
Legenda: 1 Zvarený dielec, 2 Oblúk, 3 Zvar, 4 Prídavný materiál, 5 Dýza, 6 Ochranný plyn, 7 Elektrický kontakt (kontaktná špička), 8 Volfrámová elektróda, 9 Zdroj prúdu


Výhody:


Nevýhody:


Príklady použitia:
V súčasnosti zváranie spôsobom TIG nachádza široké uplatnenie v energetike, chemickom priemysle, letectve, v kozmickom priemysle, hlavne pri zváraní potrubí a nádob z nehrdzavejúcich ocelí, hliníkových zliatin, medených a niklových zliatin, pri zváraní titánu a zirkónu. Značné uplatnenie nachádza pri renovácii opotrebovaných plôch armatúr, nástrojov a podobne.


Použitá literatúra:
• Kolektív autorov: Zváracie metódy a zariadenia
• STN EN 14 640: Zváranie a príbuzné technológie
• J. Barborka: Zváranie netaviacou sa elektródou v inertnom plyne

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autor: Krivošík M., PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.