HomePrint version English version

Ing. Daniel Dřímal


foto Dřímal

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262115
Fax: +421-2-68262100
E-mail: drimal.daniel@pzvar.sk


Ing. Dřímal je výskumný a vývojový pracovník v divízii zváracích technológii a automatizácie. Odborne sa zameriava na:
- laserové zváranie materiálov
- vytváranie povrchových vrstiev so špeciálnymi vlastnosťami pomocou laseru
- povrchové spracovanie materiálov laserom
- metalografia
- mechanické skúšanie materiálov.

Vybrané publikácie:
1. Pokusa, A., Šuba, R., Dřímal, D., Tomašíková, L.: Silové efekty sprevádzajúce elektrokontaktné spekanie. The force effects acting during electrocontact sintering. In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 8, č. 2-B / PRO-TECH-MA. Herľany, 2004 Košice : TU Košice, 2004, s. 353-358.
2. Dřímal, D., Mihál, S., Tomašíková, L.: Abrasion-resistant cast iron modified with Ti and V. In: Vědecko - výzkumné prezentace vysokých škol - obor slévárenství / Foundry Days. 42. Brno, VUT Brno, 2005.
3. Dřímal, D., Mihál, S.: Filling and solidification simulation of thin-walled casting. In: CO-MAT-TECH 2005 : Proceedings/ International Scientific Conference, 13th, Trnava, Slovak Republic, 20-21 October 2005 Bratislava : STU v Bratislave, 2005.