HomePrint version English version

Ing. Miroslav Koseček, PhD., EWE


Fotka Kosecek

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262121
Fax: +421-2-68262100
E-mail: pzvar@pzvar.sk


Ing. Koseček je vedúcim technológom v divízii zváracích technológii a automatizácie. Odborne sa zameriava na zváracie technológie a metalurgiu zvárania, pričom je špecialistom v oblastiach:
- laserové zváranie materiálov
- elektrónolúčové zváranie materiálov
- povrchové spracovanie a delenie materiálov laserom a plazmou.
Je nositeľom 2 patentov:
1. Koseček M., Kolenič F., Blažíček P., Stanko J.: Zváracie spájkovanie s vysokoncentrovanými zdrojmi energie, Patentová prihláška PP 77-2004.
2. Koseček M., Kolenič F., Blažíček P., Stanko J.: Zváracie spájkovanie ocelí, liatin, neželezných kovov a dvojfázových duplexných ocelí, Patentová prihláška PP 0260-2004.


Vybrané publikácie:
1. Kolenič F., Koseček M.: Laserové a elektrónolúčové technológie – nové perspektívy v oblasti zariadení a aplikácií, Zborník z medzinárodnej konferencie „Zvárania 2004“ ,Kvalita, efektívnosť a progresívnosť výroby zvarkov, Tatranská Lomnica, november 2004.
2. Kolenič F., Koseček M., Blažíček P.: Vytváranie tenkých povrchových vrstiev elektrónolúčovým spracovaním žiarových nástrekov, Zvárač č. 3, 2004, str. 3-8.
3. Kolenič F., Emmer Š., Koseček M., Karas M.: Sofistikované prístupy k spájaniu extrémne namáhaných súčastí strojových zariadení, Zvárač č. 4, 2005, str.26-30.