HomePrint version English version

Doc. Ing. Peter Polák, PhD.


fotka Polak

PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a. s.
Kopčianska 14
851 01 Bratislava 5

http:// www.pzvar.sk

Tel: +421-2-68262201
Fax: +421-2-68262200
E-mail: polak.peter@pzvar.sk

Docent Polák je riaditeľom divízie certifikačných činností. Je odborníkom v nasledovných oblastiach:
- Lomová mechanika a diagnostika zváraných konštrukcií
- Mechanické skúšky
- Únava a krehký lom
- Nedeštruktívne skúšky materiálov
- Certifikácia osôb a systémov kvality.
Pedagogicky pôsobí na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave. Je školiteľom doktorandov v odbore strojárska technológia.

Vybrané publikácie:
1. Polák, P.: Posúdenie vhodnosti použitia zvarových spojov ocelí typu Fe 510 E pri teplotách do -60 °C prístupmi lomovej mechaniky. In: Zborník II. Konzultační dny řešitelů zařízení pro povrchovou těžbu do -60 °C. ČSVTS Pardubice 10. – 12. 5. 1989, s. 149-163.
2. Polák, P., Rajec, Š.: Účinky TIG-pretavenia na vlastnosti zvarového spoja ocele 16 224 TMS In: Zborník Prevádzková spoľahlivosť základných prostriedkov v chemickom priemysle. Sympózium Bratislava 5. - 7. 9. 1989.