HomePrint version English version

Ing. František Dubecký, CSc.


dubecky

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

vedúci Oddelenia technológie a diagnostiky polovodičov

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5820/2755
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   frantisek.dubecky@savba.sk

Odborné zameranie:

Vedúci riešiteľ projektu:
A new generation digital radiology kit
Stavebnica digitálneho rádiologického systému novej generácie

Neutron detectors: Techology of preparation, study of electrical and detection performances
Deztektory neutrónov: Technológia prípravy, štúdium elektrických a detekčných vlastností

Theoretical and experimental study and technology of plasma diagnostic sensors
Teoretické a experimentálne štúdium a technológia senzorov pre diagnostiku plazmy
Projekt 7. RP EÚ: EURATOM/EC

Zoznam publikácií