HomePrint version English version

Ing. Pavol Kováč, DrSc.


kovac

Elektrotechnický ústav SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

vedúci Oddelenia fyziky supravodičov

Web:      www.elu.sav.sk

Tel:        02 - 5477 5820/2841
Fax:       02 - 5477 58816
E-mail:   pavol.kovac@savba.sk

Odborné zameranie:

Zoznam publikácií