HomePrint version English version

E-learning


Kovy - základy teórie dislokácií
Lom skla
Materiály a dizajn výrobkov
Supravodiče
Úvod do problematiky polovodičov
Výber hliníkovej zliatiny pre dopravné lietadlo
Zváranie
Možnosti klasickej transmisnej elektrónovej mikroskopie
Analýza kryštalických tenkých vrstiev pomocou difrakcie röntgenového žiarenia
Keramika
Technológie zhutňovania modernej keramiky


Free education online:
LearnersTV.com