HomePrint version English version

Titán


Titán (chemická značka Ti) je ľahký, pevný, lesklý prechodný kov s bielou striebristou-metalickou farbou.
V zemskej kôre je siedmym najrozšírenejším prvkom, a to hlavne vo forme oxidov - rutil (oxid titaničitý TiO2) a ilmenit (FeTiO3). Získanie čistého titánu z oxidov je však extrémne náročné,  preto je veľmi drahý (približne desať krát drahší ako hliník). Vyznačuje sa vysokou pevnosťou, približne ako oceľ, avšak až o 45 % ľahší. Titán je paramagnetický a vyznaačuje sa slabou elektrickou a tepelnou vodivosťou. Podobne ako platina je odolný voči korózii, morskej vode, väčšine kyselín a zásad aj voči plynnému chlóru. Pôsobením silných kyselín sa na povrchu titánu tvorí ochranná pasivačná vrstva oxidov, ktorá zvyšuje jeho odolnosť voči korózii.

Zloženie
Komerčne čistý > 99 %

Vlastnosti
PDF ikonka

Použitie
Praktické využitie elementárneho titánu vyplýva predovšetkým z jeho mimoriadnej chemickej odolnosti a malej hustoty.
Ťažisko použitia titánu je v kozmických technológiách a špeciálnych aplikáciách leteckého priemyslu. Titán a jeho zliatiny sú základným materiálom pri výrobe skeletov a povrchových ochranných štítov kozmických objektov (družíc, vesmírnych sond a staníc). V leteckom priemysle sa používajú pri výrobe namáhaných súčastí lietadiel.

tit1

V chemickom priemysle slúži ako úpovrchová vrstva v chemických reaktoroch pracujúcich v extrémnych podmienkach, kde slúži ako ochrana proti korózii.
Takisto je vhodný na výrobu zariadení pracujúcich v morskej vode (napr. lodné skrutky, zariadenia na odsoľovanie morskej vody).
Titán sa využíva aj pri výrobe chirurgických nástrojov, luxusnýxh hodiniek a šperkov.
Kovový titán horí na vzduchu a ako jediný kov horí aj v dusíkovej atmosfére. Preto sa používa pri výrobe ohňostrojov.

tit2

Zlúčeniny titánu v oxidačnom stupni 3+ a 4+ sú veľmi stále.
Najvýznamnejšou zlúčeninou je oxid titaničitý TiO2, ktorý sa v prírode vyskytuje v troch modifikáciách: rutil, anatas a brookit. 
Jeho amorfná prášková forma sa nazýva titánová beloba, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie biele pigmenty. Používa sa pri výrobe farieb, v sklárskom a keramickom priemysle, pri výrobe kvalitného papiera a pod.

linky Slovensko   linky Európa   linky svet


Autorka: Valeriánová M., Elektrotechnický ústav SAV