Script: /index.php?ID=513
Query: INSERT INTO counter_05 VALUES(0,'2077058','2017-08-18','23.20.103.97','hv6mdv17c7shf7a6qj6esnkbr5')
Error number: 1062
Error description: Duplicate entry '943181' for key 'PRIMARY'
Kurzy
HomePrint version English version

Kurzy


Kurzy na získanie kvalifikácií vo zváraní
Kurzy nedeštruktívneho skúšania zvarov
Kurzy systémov manažerstva kvality   
IWS - Medzinárodný zváračský špecialista
IWP - Medzinárodný zváračský praktik
IWIP - Medzinárodný zváračský inšpekčný personál
Prípravný kurz na obnovenie skúšky inštruktorov zvárania