HomePrint version English version

Novinky


Uhlíkové nanorúrky používané pri chladení elektroniky

13.02.2008, Nanomateriály
Chladiče rozptyľujú v elektronických zariadeniach teplo vytvárané rôznymi integrovanými obvodmi. Vedcom z Rensselaer Polytechnic Institute a z Univerzity v Oulu vo Fínsku sa podarilo vytvoriť chladič z uhlíkových nanorúrok, ktorý je rovnako ú... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Najtmavší umelo pripravený materiál

13.02.2008, Nanomateriály
Vedci z Rensselaer and Rice University vyrobili najtmavší z materiálov, ktoré sa kedy podarilo umelo pripraviť. Materiál pozostávajúci z tenkej vrstvy vertikálne usporiadaných uhlíkových nanorúrok absorbuje viac ako 99,9% svetla a jedného dňa bude... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Lietadlo novej generácie Learjet 85 bude vyrobené výlučne z kompozitov

04.02.2008, Kompozity
Letecká spoločnosť Bombardier Business Aircraft si vybrala za výrobcu lietadla novej generácie Learjet 85 jednu z najskúsenejších firiem v oblasti vývoja a výroby lietadiel na báze kompozitov - Grob Aerospace. Koncom januára bolo ... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Nové nanoštrukturované tenké vrstvy – nádejné pre účinnú premenu solárnej energie

22.01.2008, Nanomateriály
Solárna energia je energiou budúcnosti. V súčasnosti je však použitie solárnych panelov finančne náročné a neveľmi efektívne. Pomocou nanotechnológií môžeme kontrolovať ako materiál generuje, zachytáva prenáša a uskladňuje voľné elektróny, čo je v... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 1)

Prečo práve kompozity v konštrukcii nového lietadla Boeing 787?

10.01.2008, Kompozity
Na druhý štvrťrok roku 2008 je naplánovaný začiatok komerčnej prevádzky nového typu lietadla z radu Boeing 787 s názvom Dreamliner. Vyznačuje sa veľmi ľahkou konštrukciou pozostávajúcou z nasledujúcich materiálov (vo váhových percentách)... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 2)

Najkrajšie snímky z oblasti nanotechnológií za rok 2007

10.01.2008, Nanomateriály
Spoločnosť materiálového výskumu - Materials Research Society (MRS) na svojej jesennej schôdzi v novembri 2007 zverejnila víťazov súťaže Veda ako umenie za druhý polrok roku 2007. Ikeď väčšina fotografií v súťaži je zhotovená na mikroúro... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 1)

Nová technológia výroby uhlíkových nanorúrok

09.12.2007, Nanomateriály
Metóda výroby vysokokvalitných uhlíkových nanorúrok (carbon nanotubes - CNT) vyvinutá v NASA Goddard Space Flight Center bola 14. novembra 2007 ocenená na nanotechnologickej konferencii (NNEC 2007), ktorú organizovala NASA v Bostone (USA) získ... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Mikrotvarovanie povrchov plošne rastrovaným elektrónovým lúčom

25.06.2007, Kovy
Pracovníci Zváračského ústavu (TWI Cambridge) vo Veľkej Británii objavili nový fenomén technologickej využiteľnosti elektrónového lúča, ktorý umožňuje mikrotvarovanie kovových povrchov hustou kombináciou jamiek a výstupkov rôzneho tvaru a veľkosti... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Kvantový Hallov jav v graféne sa pozoruje pri izbovej teplote

09.05.2007, Materiály pre elektrotechniku
Spĺňajú sa predpovede A.K. Geima z Manchesterskej university o vysokom aplikačnom potenciáli grafénu (jedna uhlíková rovina s hexagonálou symetriou) v elektronike. Medzinárodný tím vedený práve profesorom Geimom ukázal, že v grafénovej rovine, kto... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Nanokompozity so zabudovaným grafénom

09.05.2007, Materiály pre elektrotechniku
Grafén - monoatómové vrstvičky atómov uhlíka spojených väzbami sp2 - majú celý rad unikátnych vlastností. Okrem unikátnych elektrických vlastností grafén má pozoruhodne vysokú tepelnú vodivosť (~ 3000 Wm-1 K-1). Tuhosť a pevnosť grafénu je porovna... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Elektromagnetické metamateriály

09.05.2007, Materiály pre elektrotechniku
Výrazom “fotonické metamateriály” sa označujú umelo pripravené materiály zložené z periodicky usporiadaných funkcionalizovaných stavebných blokov (“umelých atómov”). Pritom perióda usporiadania je menšia ako vlnová dĺžka sv... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Baktérie chránia kovy pred oxidáciou

04.12.2006, Kovy
Oxidy kovov sú totiž produktom metabolizmu baktérie Shewanella oneidensis MR-1. Kalifornskí chemici zistili, že táto baktéria sa dá využiť za účelom vytvorenia súvislých oxidových povlakov na niektorých kovoch alebo zliatinách (hliník, meď, mosadz... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Vodivé polyméry

04.12.2006, Polyméry
Organické polyméry s dobrou elektrickou vodivosťou sú známe už takmer tridsať rokov. Napriek tomu, že sa už v mnohých aplikáciách bežne používajú, vzhľadom k ich nízkej vodivosti súvisiacej s ich málo usporiadanou štruktúrou, nachádzajú uplatnenie... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Hydrofóbny teflón - zdroj vody

04.12.2006, Polyméry
Na bostonskom MIT vyrobili dosku, ktorá veľmi intenzívne kondenzuje vodu zo vzduchu do podoby kvapiek, ktoré sa dajú následne zbierať. Získa sa tým voda aj v miestach, kde žiadne jej zdroje nie sú. Základom „zariadenia na zber vody” je... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

Nová technológia úpravy povrchov polymérov

04.12.2006, Polyméry
Chemikom z Univerzity v Durhame sa podarilo vyvinúť nový postup, ktorý umožňuje modifikovať povrch polymérnych materiálov už priebehu ich výroby. Priamo do reakčnej zmesi pridávajú vhodné látky, ktoré sa vďaka svojim vlastnostiam prednostne hromad... viac ->
Diskusia (počet reakcií: 0)

<<1 2 3 4 >>